Rush & Cash - Opłaty

Przy stołach Rush & Cash możliwe są maksymalnie trzy (3) potrącenia

- Rake*
- Bad Beat Jackpot Fee**
-Cash Drop Fee***

*Rake
Informacje o stołach Rush & Cash

**Bad Beat Jackpot fee
Jeśli pula przekracza lub jest równa 30 big blindów, kwota równa 1 big blindowi zostanie wniesiona do funduszu jackpotowego przed wypłatą dla zwycięzcy.

***Cash Drop Fee
0,5BB (Big Blinds) jest pobierane za każde rozdanie
Opłata Cash Drop będzie pobierana niezależnie od liczby graczy siedzących przy stole.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie? Dzięki za opinię Wystąpił problem z przesłaniem opinii. Prosimy spróbować ponownie później.