Kasjer - Wypłaty - Jak długo potrwa moja wypłata?

Wszystkie wypłaty przechodzą przez proces audytu wewnętrznego, aby zapewnić spełnienie wymogów w zakresie zapobiegania oszustwom, przeciwdziałania praniu pieniędzy, przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu oraz innych zobowiązań prawnych i wymogów regulacyjnych.

W związku z tym przetwarzanie wypłat trwa zazwyczaj 24 godziny, ale w niektórych przypadkach może trwać nawet 72 godziny. Po przetworzeniu, prosimy o dodatkowy czas od 1 do 5 dni na rozliczenie transakcji przez instytucję finansową i udostępnienie jej Państwu.

Ponadto, zgodnie z naszą polityką wypłaty w obiegu zamkniętym, należy musi musi być wcześniejszy zapis depozytu z metodą i szczegółami płatności, na które dokonywana jest wypłata.

Tak długo, jak istnieją uczciwe/legalne zapisy gry, a transfer środków odzwierciedla intencje gry, nie powinno być żadnych problemów z żądaniem wypłaty.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie? Dzięki za opinię Wystąpił problem z przesłaniem opinii. Prosimy spróbować ponownie później.